Посадова інструкція спеціаліста 1 категорії прокуратури

Посадова інструкція спеціаліста 1 категорії прокуратури

Июл 30, 15
Admin
, , , ,
13 комментариев

Здійснювати перевірки, інспекції та контроль згідно з чинним законодавством з питань, що належать до його компетенції у відповідній сфері управління у межах наданих повноважень.. Особи, що не мають відповідної освіти або стажу, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або допущені до її зайняття, крім керівних посад, за умови, якщо за результатами оголошеного на заміщення цих посад конкурсу неможливо підібрати кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам до освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня державного службовця.. Для цього спочатку формулюються цілі підприємства, які виступають цілями першого керівника (директора, генерального директора тощо).. У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці сільського, селищного, міського голови робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, пункт 1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» із зазначенням дати звільнення та порядкового номеру запису У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у трудовій книжці вказується підстава дострокового припинення повноважень згідно із статтею 79 зазначеного Закону чи статтею 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (рішення сесії ради або місцевого референдуму, його дата і номер) та порядковий номер запису..

Реклама ІнформаціяПосадова інструкція для посади «Культорганізатор 1-ї категорії» надається безкоштовно.. Відбір кандидата на стажування проводиться з ініціативи відповідного органу місцевого самоврядування, де має відбутися стажування.. Згідно із статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом).. Розрахунковий період для визначення розміру виплат за час щорічної відпустки: жовтень 2009 року — травень 2010 року.. У зв’язку з цим під час підрахунку надурочних годин у разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові і неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується, оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі.. Час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (п.. На підприємствах, зупинення роботи яких неможливе з виробничо-технічних умов або через необхідність безперервного обслуговування населення, а також на вантажно-розвантажувальних роботах, пов’язаних з роботою транспорту, вихідні дні надаються в різні дні тижня почергово кожній групі працівників згідно з графіком змінності (ст.. Контролює у відділі терміни виконання актів законодавства, наказів, інструкцій, інших вказівок по міністерству, доручень директивних органів, листів.. Статтею 4 Закону № 504 установлено такі види відпусток:.. Середньоденна заробітна плата за період липень 2009 року — червень 2010 року становить:.. Контролює стан проведення інструктажу, навчання та атестації працівників з питань охорони праці, атестації робочих місць на їх відповідність нормам і правилам охорони праці..
Контролює діяльність підлеглих.. Видавати накази, розпорядження у межах компетенції, визначеної центральним органом виконавчої влади, організовувати та контролювати їх виконання.. Конкретні обов’язки та права державних службовців визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції.. Преміювання сільських, селищних і міських голів, голів районних і районних у містах рад, їх заступників, встановлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених Постановою Кабінету Міністрів України № 286, у межах затверджених видатків на оплату праці.. Згідно з чинним законодавством, зокрема, зі статтею 34 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі — Закон № 108), роботодавець зобов’язаний компенсувати працівникам втрату частини заробітної плати у разі порушення термінів її виплати.. Здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку відповідної сфери управління, хід виконання проектів, програм, які стосуються діяльності департаменту, вживає заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.. У разі необхідності, з урахуванням специфіки роботи, складу кадрового резерву, можливостей системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і конкурсу, що проводиться при підборі державних службовців, кваліфікаційні вимоги можуть бути підвищені з метою призначення на відповідні посади найбільш кваліфікованих і досвідчених кандидатів, оновлення та поліпшення якісного складу державних службовців відповідно до потреб державного управління.. Проміжок часу між виплатами повинен становити не більше 16 календарних днів.. Разом з тим існують суттєві відмінності в порядку проведення індексації заробітної плати і компенсації втрати частини заробітної плати у разі порушення термінів її виплати (таблиця).. Подає відповідно до законодавства пропозиції керівництву міністерства, іншого центрального виконавчого органу про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників управління (самостійного відділу), своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та вирішує інші питання службової діяльності.. Згідно зі статтею 2 Закону № 504 право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями (далі — підприємство) будь-якої форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи..

13 комментариев

B3ГЛЯД_ДЬЯBOЛA  Сентябрь 21, 2015 at 7:17 дп

Должностные инструкции руководителей предприятия ЖКХ · Должностные. Должностные инструкции технических исполнителей (рабочих) .

 

tMia  Сентябрь 21, 2015 at 6:47 пп

Зарплата: по договоренности

Город: Оренбург

Должностные обязанности:
— доброжелательное и вежливое обслуживание клиентов на кассе;
— прием наличной оплаты, расчеты по пластиковым картам;
— проведение инкассации денежных средств;
— поддержание порядка на рабочем месте.

Требования к квалификации:
— опыт работы в аналогичной должности;
— желание работать и развиваться в сфере розничной торговли;
— уверенное владение ПК;
— личные качества: ответственность, внимательность, отличные коммуникативный навыки, активность.

Компания: Спортмастер

 

нинyля  Сентябрь 22, 2015 at 2:07 дп

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового. Назначение на должность кассира и освобождение от нее производится приказом .

 

пyтaнницa  Сентябрь 22, 2015 at 3:07 дп

Зарплата: от 15 000 до 20 000 руб.

Город: Оренбург

Должностные обязанности:
Работать за кассой и оформлять всю необходимую документацию
быть в курсе последних новинок мобильных устройств

Требования к квалификации:
— если ты легко находишь общий язык со всеми, обладаешь даром убеждения на уровне среднего гипнотизера и обаянием кинозвезды;
— если умеешь трудиться в команде
— если у тебя активная жизненная позиция, огромное желание зарабатывать и ты нацелен только на результат. ТО, ТЕБЕ К НАМ!

Компания: Торговый дом «Евросеть»

 

HeУЛoBИмaЯ  Сентябрь 22, 2015 at 1:35 пп

В должностной инструкции администратора обособленного подразделения установлены .

 

jillka  Ноябрь 13, 2015 at 4:47 дп

|               |                      Отработано                       |
|               |———————————————————————————————————————————————————————|
|Фамилия, и. , о. | дней|часов|ночных|             в том числе            |
|   машиниста   |     |     |часов |————————————————————————————————————|
|               |     |     |      |   прочие    |   сверхурочные       |
|               |     |     |      | (выходные,  |——————————————————————|
|               |     |     |      |  празднич-  |  код вида оплаты     |
|               |     |     |      | ные и т. п. ) |                      |
|               |     |     |      |—————————————|——————————————————————|
|               |     |     |      | код  |часы  |          |           |
|               |     |     |      | вида |      |——————————|———————————|
|               |     |     |      |оплаты|      |первые    |последующие|
|               |     |     |      |      |      |два часа  |   часы    |
|———————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————|———————————|
|       1       | 5   |  6  |  7   |  8   | 9    | 10       |     11    |
|———————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————|———————————|
|               |     |     |      |      |      |          |           |
|———————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————|———————————|
|               |     |     |      |      |      |          |           |
|———————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————|———————————|
|               |     |     |      |      |      |          |           |
|———————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————|———————————|
|               |     |     |      |      |      |          |           |
|———————————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————|———————————|
|               |     |     |      |      |      |          |           |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Yo  Ноябрь 13, 2015 at 6:36 дп

1. 2. При поступлении на работу водитель должен пройти медицинское освидетельствование, вводный инструктаж по охране труда и первичный — на рабочем месте, а также стажировку на линии установленной продолжительности под руководством опытного водителя в соответствии с Положением о подготовке, переподготовке и повышении квалификации водителей городского пассажирского транспорта. В дальнейшем он проходит повторный инструктаж по охране труда 1 раз в 3 месяца, а периодические медицинские осмотры — в сроки, установленные приказом по предприятию.

 

M_A_N_I_O_K_A  Ноябрь 13, 2015 at 7:51 дп

      |   Такелажники      | |Фак- |    |          |    |
      |(стропальщики)      |Р|ти-  |    |          |    |
      |————————————————————|а|чески|    |          |    |
      |фами- |номер служеб-|с|     |    |          |    |
      |лия,  |ного удосто- |х|—————|————|——————————|————|
      |и. , о. |верения      |о|по   |    |          |    |
      |——————|—————————————|д|норме|    |          |    |
      |——————|—————————————| |     |    |          |    |
       —————————————————————————————————————————————————

 

goodman  Ноябрь 28, 2015 at 6:41 пп

Должностные инструкции в детском саду
В соответствие с действующим законодательством (ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации») «распределение должностных обязанностей» отнесено к компетенции образовательного учреждения. Выполнение данной функции, может быть осуществлено либо посредством издания распорядительного документа (Приказа или Распоряжения), либо разработкой соответствующих должностных инструкций. Действующее законодательство не предъявляет жестких требований к структуре и содержанию должностных инструкций. Автор предлагает разрабатывать должностные инструкции в соответствии с предлагаемыми шаблонами.

 

NoSmoKe  Ноябрь 29, 2015 at 5:22 дп

№847 Управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа «Об установлении размера. Отчет о результатах самообследования за 2013-2014 уч. Положение об оплате труда работников МКДОУ «ДС №1″. Должностная инструкция музыкального руководителяя.

 

cмepч  Ноябрь 29, 2015 at 1:22 пп

Должностная инструкция заместителя заведующего по. Должностная инструкция рабочего по обслуживанию здания.

 

VIP  Ноябрь 29, 2015 at 7:45 пп

1. 2. На должность заведующего дошкольным образовательным учреждением назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или имеющее высшее профессиональное образование и дополнительную профессиональную подготовку в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет, и прошедшее соответствующую аттестацию.

 

ПepeлётнaяПтицa  Ноябрь 30, 2015 at 12:54 пп

Современные требования к уставу дошкольного учреждения. Модель устава
1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее — Закон), согласно которому дошкольное учреждение (далее — ДОУ) действует на основании устава (ч. 1 ст.  25 Закона), утвержденного его учредителем (ч. 1 ст.  52 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ)). Помимо Закона, требования к содержанию устава содержатся в Федеральных законах «Об автономных учреждениях» (для автономных учреждений) и «О некоммерческих организациях» (для бюджетных и казенных учреждений). Предлагаем ознакомиться с моделью устава дошкольного учреждения, соответствующего предъявляемым к нему современным требованиям.