Посадова інструкція інженера технолога укр

Посадова інструкція інженера технолога укр

Май 31, 15
Admin
, , ,
37 комментариев

Заступник керівника — особа, яка виконує посадові обов’язки керівника під час його відсутності (відпустки, хвороби, звільнення тощо), але разом з тим, крім необхідності заміщення, виконує певні роботи з управління організацією чи забезпечення діяльності організації.. Та чи в такому вигляді її слід виписувати в трудовій книжці.. Заступника Директора з КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА.. Серед таких: Бригадний, Віце-, Гірничий, Головний, Груповий, Дільничний, Другий, Заступник, Змінний, Молодший, Перший, Помічник, Провідний, П’ятий, Районний, Стажист (застосовується до професійних назв робіт розділів «Професіонали» та «Фахівці» на час проходження стажування зі збереженням коду базової професійної назви роботи), Старший, Третій, Учень (застосовується до професійних назв робіт робітників середньої кваліфікації на час проходження первинної професійної підготовки особами, яких прийнято на роботу), Черговий, Четвертий..

Саме тому, у разі використання похідних слів слід застосовувати відповідні галузеві випуски ДКХП, які разом із тарифними сітками та схемами посад і посадових окладів є рівноправним елементом тарифної системи оплати праці.. Тому уважно прочитайте посадову інструкцію: головний технолог на предмет пунктів обов’язків, де вказані специфічні напрями.. Фактично на практиці це означає, що крім директора підприємства, його перший заступник також має право підпису.. Бренд-менеджера.. Посадові інструкції представлені російською та українською мовою та повністю відповідають довідникам кваліфікаційних характеристик професій України.. Наприклад, відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р.. Але ж якщо підприємству потрібен «Художник-конструктор» або «Головний художник-конструктор», чи саме цю професію «Головний дизайнер (художник-конструктор)» має використовувати кадровик.. У тих випадках, коли йдеться про складання посадових інструкцій для працівників підприємств, що не мають структурного розподілу, або для працівників, безпосередньо підлеглих керівнику підприємства, необхідно докладно викласти їх взаємовідносини з підрозділами, окремими працівниками та сторонніми організаціями.. Завідувача ПІДПРИЄМСТВА (ОБ`ЄКТА) РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛИ (МАГАЗИНУ, ПАВИЛЬОНУ).. Адміністративного помічника.. Виходячи з того, що як окрема професійна назва роботи «Головний рекламіст» відсутня в КП, у галузевих випусках ДКХП, чинних на сьогодні, відповідну кваліфікаційну характеристику не передбачено, то якщо виникає необхідність використання такої професії із застосуванням похідного слова «Головний» може розглядатися як легітимне, тобто має право на існування..
Економіст з договірних та претензійних робіт.. Головного КОНСТРУКТОРА.. Завідувача ВИРОБНИЦТВА (ШЕФ-ПОВАРА).. Верстальника.. Начальника відділу КАДРІВ.. Управляючого відділенням (фермою, сільськогосподарською ділянкою).. На закінчення нагадаємо, що згідно з Переліком № 41 посадові інструкції підлягають постійному зберіганню за місцем розробки, а на підприємствах та у структурних підрозділах, яким їх направлено для керівництва, — протягом трьох років після заміни новими.. Так, виходячи з того, що підприємству надано право самостійно визначати свою структуру, штатний розпис, чисельність працівників тощо (ст.. Доступ к загрузке должностных инструкций предоставляется бесплатно.. Відзначимо, що уточнення та розширення наскрізних професій керівного складу як, наприклад, «Головний інженер», «Головний економіст», «Головний енергетик», «Генеральний конструктор» краще робити в залежності від галузевої ознаки або виду діяльності, тоді як вказування відношення до структурного підрозділу відповідними уточнюючими словами робити недоцільно, оскільки такі назви посад вказують на головного працівника, який керує всім загальним напрямом або видом діяльності підприємства незалежно від підгалузевого спрямування певних окремих відділів, цехів, служб підприємства тощо.. Відповідність назв посад і професій у документах підприємства Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р..

37 комментариев

Cнycмyмpикк  Июнь 8, 2015 at 3:39 пп

Кому: Департамент образования
Обращение (26. 09. 2014):
Здравствуйте! Разъясните пожалуйста, на каком основании производиться строительство на территории МАОУСОШ №30? Кто несет за это ответственность? Почему родителей не ставят в известность о строительстве и вообще это допускается? Где теперь будет находиться спортивная площадка для учащихся? Почему нет никакой информации???

Ответ (09. 10. 2014):
Уважаемая Марина Владимировна! На территории МАОУ СОШ № 30 г. Томска по ул. Интернационалистов, 11 ведется строительство нового корпуса школы, в котором будут размещены дошкольные группы, а в последующем смогут обучаться дети начальной школы. Строительство ведется на основании проекта, прошедшего государственную экспертизу, и разрешения на строительство, выданного департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска. Заказчиком строительства выступает департамент капитального строительства администрации Города Томска. Проект организации строительства предусматривает все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности в зоне строительства. Ввод в эксплуатацию нового корпуса МАОУ СОШ № 30 связан с изменением планировки территории учреждения. В рамках реализации программы «Безопасный город» в 2016 году планируется установить новое ограждение территории учреждения с учетом защитных зон проходящих коммунальных сетей и обеспечения требований по контролю доступа на территорию. Для развития физкультурно-спортивной инфраструктуры учреждения, департаментом образования прорабатывается вопрос об установке на территории школы второй универсальной спортивной площадки. Начальник департамента

 

GrinD  Июнь 9, 2015 at 10:00 дп

  1. 4. В своей работе дворник руководствуется постановлениями местных органов власти по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий и охраны общественного порядка; правилами уборки; правилами безопасного пользования моющими и дезинфицирующими средствами; правилами эксплуатации санитарно-технического оборудования; общими правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией.

 

oxy  Июнь 10, 2015 at 1:31 дп

Исходными данными для разработки должностных инструкций являются:
— сфера деятельности предприятия, его организационная и функциональная структура, бизнес-процессы и т. п. ;
— положения о структурных подразделениях: отделах, службах, бюро и т. п. ;
— трудовое законодательство Российской Федерации: Трудовой кодекс РФ и др. ;
— единый классификационный справочник (ЕКС) должностей руководителей, специалистов и других служащих;
— единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) работ и профессий рабочих;
— и др.

 

—CRAZY_LARRY—  Июнь 10, 2015 at 6:27 дп

6. 5.          Поощрительные выплаты за качественную и эффективную работу выплачиваются по результатам оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельности каждого работника образовательного учреждения. Критерии и показатели деятельности работников образовательного учреждения ( кроме руководителя образовательного учреждения, критерии и показатели деятельности которого, утверждаются учредителем) утверждаются руководителем образовательного учреждения в разрезе должностей после согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации ( при его отсутствии с  иным представительным органом работников).

 

DANA  Июнь 18, 2015 at 2:48 дп

У меня не совсем обычный вопрос. Мой ребенок нуждался в помощи логопеда и был определён в специализированную группу гос. дс на 2 года. Первый год занятия проводились не регулярно(по расписанию д. б. ежедневно). а во второй год к нерегулярности присоединился еще и пропуск в занятиях 3месяца(конец декабря. январь,февраль и март). Наша логопед является старшим воспитателем в нашем д/с,а её мать заведующая. Жаловаться некому. Отсутвие занятий логопеда нам никак не объяснили,замещающего специалиста не дали. С апреля лог. приступила к своим обязанностям опять же эпизодически,из восьми выпускников четверым посоветовала остаться на второй год(из-за дефектов речи!!!). В мае занятия опять прекратились. МЫ родители хотим конечно жаловаться,и требовать чтобы с нашими детьми занимались логопеды в след. уч. году без очереди (т. к. в гос. ППМС-центр большая очередь и мы опять можем потерять время). Куда лучше писать в ком. по образованию СПб,в прокуратуру. Можно ли ссылаться на закон о Правх потр. ,на какую статью и использовать ли выдержки из должностной инструкции логопеда(там сказано что должны дать замену. а в договоре с д/садом об этоь нет ни слова). Да, и д/сад мы посещали бесплатно.

 

La_Perla  Июнь 18, 2015 at 1:28 пп

Общие положения
1. 1. Воспитатель группы продленного дня по интересам назначается и освобождается от должности директором Школы.
1. 2. Воспитатель должен иметь высшее, незаконченное высшее или средне-специальное образование.
1. 3. Воспитатель подчиняется непосредственно заместителю директора по воспитательной работе.
1. 4. В своей деятельности воспитатель руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», решениями органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и воспитания обучающихся; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами Школы (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора).

 

Nordic  Июнь 19, 2015 at 2:46 дп

Я, с высшим педагогическим образованием устроилась на работу в я/с 152 воспитателем, но меня заставляют делать работу помощника воспитателя и ко мне недопустимое отношение как к педагогу, на меня помощник повышает голос и пытается подавить мой авторитет в глазах детей. Заведующая осведомлена и поддерживает помощника, тем самым нарушая должностную инструкцию и трудовой кодекс. Мало того, в этом саду все нарушают и как это они скрывают от проверок неизвестно. Вопрос:- кто может это предотвратить и защитить мои права, и восстановить порядок и нормальный эмоцианальный фон для работы?

 

Bзяткa  Июнь 19, 2015 at 8:53 дп

Настоящая должностная инструкция разработана на основании «Единого квалификационного справочника должностей руководителей,специалистов .

 

Cepгo  Июнь 30, 2015 at 2:34 дп

В условиях современного развития технологий ни один офис не обходится без компьютерной техники. Бухгалтера, менеджеры, секретари — на каждом рабочем месте стоит персональный компьютер.

Именно поэтому так востребованы технические специалисты, которые не только налаживают работу всей компьютерной техники, но и значительно облегчают и оптимизируют работу других специалистов, создавая электронные базы данных, электронные каталоги и программы.

В разделе вы найдете свыше 40 примеров должностных инструкций сферы компьютерных технологий. Благодаря тому, что все примеры отсортированы в алфавитном порядке, вам не составит труда найти нужную должностную инструкцию.

А если специальность, на которую вы ищете ДИ, достаточно распространенная и у нее нет названий-синонимов, ищите должностные инструкции по первой букве названия должности с помощью алфавитного указателя.

 

Maffia  Июнь 30, 2015 at 12:54 пп

Администратор баз данных относится к категории специалистов предприятия; назначается и освобождается .

 

Haдeждa  Июнь 30, 2015 at 3:42 пп

Информация для рекламодателей PR-акции, размещение рекламы — adv@citforum. ru,
тел.  +7 985 1945361, ICQ 232284597 Пресс-релизы — pr@citforum. ru Обратная связь
Информация для авторов This Web server launched on February 24, 1997
Copyright © 1997-2000 CIT, © 2001-2015 CIT Forum Внимание! Любой из материалов, опубликованных на этом сервере, не может быть воспроизведен в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав. Подробнее.

 

russian  Июль 1, 2015 at 2:24 дп

Потребности ИС в программном обеспечение проявляются по-разному, но в первую очередь они проявляются в наличие самих бизнес-приложений как таковых. При этом могут понадобится и дополнительные средства, как-то утилиты резервного копирования и восстановления данных, слежения, диагностики и настройки SQL. Все они относятся больше к области вспомогательного ПО, однако могут оказаться незаменимыми для поддержания продуктивности и оперативности обслуживающего персонала базы данных. Классификация АБД

 

cлaдкийкycoчeк  Июль 17, 2015 at 1:00 пп

2. 1. Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка.
2. 2. Обеспечивает выполнение производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ по всем количественным и качественным показателям с соблюдением проектов производства работ.
2. 3. Организует производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями и другими нормативными документами.
2. 4. Обеспечивает соблюдение технологической последовательности производства строительно-монтажных работ на участке.
2. 5. Осуществляет мероприятия по повышению уровня механизации работ, внедрению новой техники, совершенствованию организации труда, снижению стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, экономному расходованию материалов. 2. 6. Проводит работу по распространению передовых приемов и методов труда. 2. 7. Обеспечивает получение технической документации на строительство объектов. 2. 8. Составляет заявки на строительные машины, транспорт, средства механизации, материалы, конструкции, детали, инструмент, инвентарь и обеспечивает их эффективное использование.
2. 9. Ведет учет выполненных работ, оформляет техническую документацию.
2. 10. Участвует в сдаче заказчикам законченных строительством объектов, отдельных этапов и комплексов работ по возводимым объектам. 2. 11. Приготавливает фронт работ для субподрядных (специализированных) организаций и участвует в приемке от них выполненных работ. 2. 12. Оформляет допуски на право производства работ в охранных зонах. 2. 13. Устанавливает мастерам производственные задания по объемам строительно-монтажных и пусконаладочных работ, контролирует их выполнение. 2. 14. Инструктирует рабочих непосредственно на рабочем месте по безопасным методам выполнения работ. 2. 15. Обеспечивает применение технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных приспособлений, креплений стенок котлованов и траншей, подкосов, кондукторов и других устройств), строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и средств защиты работающих.
2. 16. Следит за соблюдением норм переноски тяжестей, чистоты и порядка на рабочих местах, в проходах и на подъездных путях, правильным содержанием и эксплуатацией подкрановых путей, обеспечением рабочих мест знаками безопасности. 2. 17. Организует приобъектное складское хозяйство и охрану материальных ценностей. 2. 18. Контролирует состояние техники безопасности и принимает меры к устранению выявленных недостатков, нарушений правил производственной санитарии, соблюдение рабочими инструкций по охране труда. 2. 19. Обеспечивает соблюдение работниками производственной и трудовой дисциплины, вносит предложения о наложении дисциплинарных взысканий на нарушителей.
2. 20. Оказывает помощь рационализаторам.
2. 21. Организует повышение квалификации рабочих и проводит воспитательную работу в коллективе.

 

fraulein  Июль 17, 2015 at 10:41 пп

Производитель работ относится к категории руководителей. Производитель работ назначается на должность и .

 

Agamemnon  Июль 18, 2015 at 5:05 дп

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ (ПРОРАБА). На должность производителя работ.

 

mishel  Август 6, 2015 at 2:30 пп

Скачать образец Должностная инструкция сотрудника контрактной службы бесплатно. порядок разработки плана закупок, плана-графика, порядок внесения в них изменений и опубликования.

 

Haтaкca  Август 6, 2015 at 10:27 пп

         Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, законодательства Самарской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления применительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ права, экономики, социально-политические аспекты развития Российской Федерации, Самарской области, г. о. Чапаевск по профилю деятельности, порядка работы со служебной информацией, в том числе содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения, правил и норм охраны труда, технической безопасности и противопожарной защите, основ делопроизводства.

 

—AHЖEЛA—  Август 7, 2015 at 12:29 дп

Соблюдать субординацию и этические нормы, заместитель председателя комитета, должностной инструкцией главного специалиста отдела муниципальных закупок управления экономического развития и муниципальных закупок комитета экономического развития и строительства администрации алексеевского района, обеспечивает в строго установленные сроки оперативное размещение на официальном сайте и в официальном печатном издании межрайонной газете заря протоколов вскрытия, предусмотренные федеральным законом рф от, оценки и сопоставления заявок, 25-фз о муниципальной службе в российской федерации, уставом муниципального района алексеевский район и город алексеевка. Оформление и оперативное размещение на официальном сайте протоколов вскрытия, способствующие на муниципальном уровне развитию и совершенствованию системы организации размещения муниципального заказа в рамках действующего законодательства, осуществляющих деятельность на территории района, у единственного поставщика исполнителя, основной задачей отдела является обеспечение максимальной эффективности и экономного расходования средств бюджета муниципального района при размещении муниципального заказа для нужд муниципального района с соблюдением условия гласности и прозрачности при размещении заказов, развития и муниципальных закупок комитета экономического, подшивает и обеспечивает хранение конкурсной, координирует работу по проведению мониторинга оптовых цен на социально значимые товары для закупа малых объемов без проведения торгов. Положением об отделе муниципальных закупок администрации муниципального района алексеевский район и город алексеевка далее, осуществляет прием сведений об исполнении муниципальных контрактов, главный специалист отдела назначается и освобождается от должности главой администрации алексеевского района, отдел для реализации задач и функций имеет право, начальник отдела несет ответственность за, уставом муниципального района алексеевский район и город алексеевка, координирует работу по разработке прогноза объемов продукции, без проведения торгов запрос котировок. Осуществляет взаимодействие с организацией, аукционную документацию для размещения заказа путем проведения торгов, обеспечение деятельности отдела, аукционной и документации по проведению запроса котировок, при этом осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками и участниками размещения заказа на основании соответствующих нормативных документов, строительства администрации алексеевского района, организация планирования и проведения мероприятий по размещению муниципального заказа, осуществляет взаимодействие с государственными учреждениями.

 

3AБУБЁH  Август 7, 2015 at 3:27 пп

Новая квалификационная характеристика должности служащего « Специалист по организации закупок» разработана в соответствии с требованиями .

 

killer  Август 10, 2015 at 6:43 дп

Организации (субъекты предпринимательской деятельности, различных организационно-правовых форм), осуществляющие деятельность в области обращения с отходами, обязаны организовывать и осуществлять производственный контроль над соблюдением требований природоохранного законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами 1-4 класса опасности. Также, в соответствии с  Положением «О лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности» от 28 Марта 2012 г. N 255 и в силу положений частей 1 и 2 ст. 26 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления»,  соответствием лицензионным требованиям соискателя лицензии на отходы, является наличие, согласованного в установленном законе порядком, порядка производственного контроля.

 

Coгдиaнa  Август 11, 2015 at 12:19 дп

ответственных за обращение с отходами в.

 

Juliet_Angel  Август 11, 2015 at 10:49 дп

должностное лицо, осуществляющее деятельность по обращению с. Ответственными за организацию обращения с отходами, .

 

Шaлyнья  Август 12, 2015 at 5:55 дп

ответственных за обращение с отходами в структурных.

 

живy_oдин_21  Август 14, 2015 at 11:22 дп

Настоящий РД разработан на основе аналогичного документа РД 34 15. 027-89, который подвергся серьезной переработке в связи с выходом новых «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» Госгортехнадзора России. В РД также учтены требования новых стандартов и других нормативных материалов, опыт монтажных и ремонтных организаций и результаты научно-исследовательских работ, выполненных в последние годы институтами «Оргэнергострой», «Энергомонтажпроект», Всероссийским теплотехническим институтом (ВТИ) и др.

 

MEGustasTu  Август 14, 2015 at 11:24 дп

Изучить и скачать должностные инструкции бесплатно можно в данном разделе. призваны в будущем заменить квалификационные справочникии.

 

Шкипep  Август 14, 2015 at 10:21 пп

1452 Средняя скорость 5689 Kb/s Скачать.

 

BuPyC  Август 15, 2015 at 11:06 дп

Принятие проектных решений по: расчетным воздухообменам, рециркуляции воздуха; гидравлическому и теплотехническому расчету плит, типу и установке отопительных приборов, оборудованию тепловых пунктов, прокладке и изоляции трубопроводов и оборудования; обоснованию принятых воздухообменов, характеристикам и объемам вредных выбросов от технологического оборудования в атмосферу системами вентиляции, мероприятиям по снижению этих выбросов; результатам расчетов систем с естественным и механическим побуждением, приемным устройствам наружного воздуха, организации воздухообмена, выбросам воздуха; обоснованию устройства систем кондиционирования воздуха и перечня помещений, подлежащих обслуживанию этими системами, обработке воздуха; оборудованию систем вентиляции и помещению для его размещения; трассировке и принятым сечениям воздуховодов; использованию тепловых вторичных энергетических ресурсов; обоснованию уровня автоматизации систем

 

БaлБecKa  Август 17, 2015 at 4:45 дп

Этот государственный стандарт в разд. 2 определяет состав реквизитов документов. Требования к их оформлению приведены в разд. 3. В частности, в п. 3. 11 указан порядок оформления даты утверждения документа, а в п. 3. 16 даны образцы грифов утверждения документов. Пункт 3. 18 устанавливает требования к заголовку текста, п. 3. 20 содержит порядок составления текста документа, а п. 3. 25 включает в себя сведения о заверении подлинности подписи должностного лица. В п. 3. 26 указан порядок заверения копии документа подлиннику, о чем важно помнить сотрудникам кадровых служб. Оригиналы должностных инструкций должны храниться в отделе кадров, а на рабочих местах находятся их заверенные копии. Требования к бланкам документов указаны в разд. 4. В Приложениях приведены Схемы расположения реквизитов документов и Образцы различных бланков.

 

—StikS—  Август 18, 2015 at 7:02 дп

В соответствии с уставом ООО.

 

alex_vit  Август 18, 2015 at 4:48 пп

ООО «Лютик» в лице генерального директора Кроликова Василия Ивановича. В случае попытки посторонних лиц получить от работника информацию. трудовых обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.

 

Пeтькa  Ноябрь 18, 2015 at 1:22 дп

1. 1. Заместитель генерального директора относится к категории руководителей.
1. 2. Заместитель генерального директора назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального директора.
1. 3. Заместитель генерального директора подчиняется непосредственно генеральному директору.
1. 4. На время отсутствия заместителя генерального директора его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.
1. 5. На должность заместителя генерального директора назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: высшее профессиональное (экономическое, юридическое) образование, опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
1. 6. Заместитель генерального директора должен знать:
— законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие финансово-экономическую деятельность компании;
— основы гражданского, коммерческого, финансового, налогового, трудового законодательства;
— профиль, специализацию, особенности структуры компании, перспективы ее развития, производственные мощности, основы технологии производства;
— порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности компании;
— организацию финансовой работы на предприятии;
— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров.
1. 7. Заместитель генерального директора руководствуется в своей деятельности:
— законодательными актами РФ;
— Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;
— приказами и распоряжениями руководства;
— настоящей должностной инструкцией.

 

Lolita_Lempicka  Ноябрь 18, 2015 at 8:56 дп

Должностная инструкция я разработана в соответствии. постановления и решения Президента Республики Беларусь и Правительства. Является первым заместителем директора предприятия. процессов, автоматизированных систем управления производством, осуществлять контроль за их .

 

3лoбнaя_Beдьмa  Ноябрь 19, 2015 at 4:57 дп

Заместитель генерального директора выполняет следующие должностные обязанности:
2. 1. Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств.
2. 2. Принимает меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров, обеспечивает выполнение договорных обязательств.
2. 3. Руководит разработкой мер по ресурсосбережению и комплексному использованию материальных ресурсов, совершенствованию нормирования расхода сырья, материалов, оборотных средств и запасов материальных ценностей, улучшению экономических показателей и формированию системы экономических индикаторов работы компании, повышению эффективности производства, укреплению финансовой дисциплины, предупреждению образования и ликвидации сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, а также перерасхода материальных ресурсов.
2. 4. Обеспечивает своевременное составление сметно-финансовых и других документов, расчетов, установленной отчетности о выполнении планов.
2. 5. Непосредственно при отсутствии генерального директора или по его поручению ведет переговоры с заказчиками, подрядчиками, субподрячиками, потенциальными партнерами и другими организациями.
2. 6. Контролирует соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, требований требований противопожарной безопасности.
2. 7. Обеспечивает доведение до сведения работников и исполнение ими распоряжений и приказов генерального директора.
2. 8. Информирует генерального директора об имеющихся недостатках в работе предприятия и принимаемых мерах по их ликвидации.

 

Poмaшишкa  Ноябрь 19, 2015 at 11:47 дп

Заместитель генерального директора – понятие размытое, поэтому нередко уточняется. В нашем образце должностной инструкции заместителя генерального. производственные мощности, основы технологии производстваа;

 

BREM  Ноябрь 19, 2015 at 5:10 пп

Бланки: Должностная инструкция заместителя руководителя. Конституцией Республики Беларусь; 1. наименования « Директор коммерческий», «Директор по производству», «Директор технический» и дрр.

 

БAБOH  Декабрь 21, 2015 at 5:20 дп

Осуществляет руководство колледжа в соответствии с его Уставом и.
учебной практики в мастерских колледжа и производственной практики на.
Организовывает работу заведующих кабинетами и лабораториями по .

 

3ocя  Декабрь 21, 2015 at 1:13 пп

выпуска продукции для нужд колледжа и по заказам физических и. мастерских в соответствии с должностной инструкцией возлагается на. 9 Заведующий учебной мастерской в своей деятельности руководствуется: — ФЗ РФ .