Посадова інструкція директора сільського клубу

Посадова інструкція директора сільського клубу

Май 31, 15
Admin
, , , ,
28 комментариев

Звертатися в установленому порядку до структурних підрозділів виконавчого комітету (апарату) місцевої ради, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для отримання інформації, необхідної для виконання посадових обов’язків.. Визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради в межах повноважень, делегованих йому керівником управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради.. Агента з продажу нерухомості.. Забезпечує виконання покладених на управління, відділ у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу завдань щодо участі у реалізації політики у відповідній сфері та в межах закріплених за управлінням, відділом у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу показників з питань, що належать до його компетенції..

Теоретично до класифікації офісного персоналу можна віднести всіх співробітників компанії, які працюють в адміністративному приміщенні.. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради.. Здійснює в межах повноважень контроль за дотриманням підвідомчими підприємствами, установами, організаціями вимог законодавства України, рішень ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до його компетенції.. Начальника відділу ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ.. Бере участь у розробці проектів розпоряджень, рішень міського голови з питань, що належать до компетенції управління, відділу у складі департаменту, управління, іншого виконавчого органу у межах наданих повноважень за напрямами діяльності департаменту, управління, іншого виконавчого органу міської ради.. Розглядає листи та заяви підприємств, юридичних осіб, органів влади відповідного регіонального рівня з питань, що належать до його компетенції.. Економіста з планування.. Організовує розроблення та впровадження, в межах компетенції департаменту, стратегічних планів, комплексних регіональних, місцевих програм та планів розвитку відповідної сфери управління.. Забезпечує розвиток інформаційних зв’язків між структурними підрозділами виконавчого комітету (апарату) обласної, міської, районної (районної в місті) ради, з виконавчими органами ради, підприємствами, установами, громадськими об’єднаннями, провідними вченими, державними та політичними діячами, населенням з метою своєчасного та якісного виконання посадових обов’язків.. Забезпечує координацію та регулювання окремого напряму діяльності, який характеризується комплексністю їх вирішення у відповідній сфері управління та з урахуванням визначених показників.. Організовує облік валютних надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву..
Застосовує оперативний зв’язок з іншими регіонами України, місцевими радами та місцевими державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв’язання питань, що стосуються його компетенції.. Головного КОНСТРУКТОРА.. Завдяки тому, що всі приклади відсортовані в алфавітному порядку, у вас не виникне труднощів знайти потрібну посадову інструкцію.. З метою надання більш чітких відповідей, просимо в питаннях конкретизувати регіон, вид Вашої бібліотеки за призначенням (публічна, спеціальна, спеціалізована) та за значенням (обласна, міська, районна, селищна, сільська).. Загалом протягом року у районному Будинку культури свою постійну творчу та концертну діяльність проводили 10 колективів самодіяльної творчості: народний аматорський хор «Джерело», народний аматорський вокальний ансамбль, малі вокальні форми — дуети, тріо, солісти, хореографічний колектив «Мальви», дитячий танцювальний колектив, гурток художнього читання (дитячий),  три рок-гурти (з них два дитячі), фольклорний колектив.. Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву.. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи управління, відділу, іншого виконавчого органу міської (районної в місті) ради та служби в органах місцевого самоврядування.. Завідувача ВИРОБНИЦТВА (ШЕФ-ПОВАРА).. Регулює роботу ради щодо взаємин з фінансовими організаціями та установами.. Забезпечує збереження документів дозвільного характеру до передачі їх суб’єктам господарської діяльності.. Лауреати фестивалю були відзначені почесними дипломами та грошовими винагородами..

28 комментариев

3aгopeлaя  Июнь 21, 2015 at 12:07 дп

Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий ученое звание. Приложение 2 — должностная инструкция заведующего лабораториями .

 

Love  Июнь 21, 2015 at 2:29 пп

Должностная инструкция ассистента кафедры государственного образовательного учреждения. Типовая инструкция заведующего лабораторией.

 

—ляля—  Июнь 21, 2015 at 8:31 пп

студентов, проводимой в лабораториях, научных кружках кафедрыы.

 

Bessonica  Июнь 22, 2015 at 7:44 пп

Вы можете скачать должностную инструкцию прораба бесплатно.

 

ЛЫCЫЙ  Июнь 23, 2015 at 3:36 дп

0000 (дата) ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ (ПРОРАБА) 00.

 

Ягoдкa  Июнь 23, 2015 at 9:18 дп

Бригадир в строительстве обязан выполнять требования и указания главного руководителя проекта строительства.

 

Cтaф  Июнь 24, 2015 at 8:26 дп

1. 4. Производитель работ (прораб) должен знать: организационно- распорядительные документы и нормативные материалы вышестоящих и других органов, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности участка (объекта); организацию и технологию строительного производства; проектно-сметную документацию на строящиеся объекты; строительные нормы и правила, технические условия на производство и приемку строительно-монтажных и пусконаладочных работ; формы и методы производственно-хозяйственной деятельности на участке (объекте); нормы и расценки на выполняемые работы; законодательные и нормативные правовые акты по оплате труда; порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений подрядной организации с заказчиками и субподрядчиками; систему производственно-технологической комплектации и диспетчеризации строительной организации; научно-технические достижения и опыт организации строительного производства; основы экономики, организации производства, труда и управления; трудовое законодательство; Правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда.

 

Mean122  Июль 1, 2015 at 5:08 пп

Ниже представлен текст должностной инструкции на должность «инженер по гражданской обороне». Оригинал должностной инструкции технического специалиста должен храниться в кадровом отделе, а копии следует предоставить руководителю подразделения и самому работнику. Что такое обязанности не свойственные для инженера по ГО и ЧС? Специалист по гражданской обороне должностная. Инженера по гражданской обороне. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ специалиста первой категории по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Дячкинского сельского поселения.

 

tasha  Июль 2, 2015 at 7:31 пп

1. Эрудирован, любит читать, причём не только специальную литературу и не только по заданию руководителя.
2. Давно забыл слова типа: , Понимает, что никакое самое тщательное старание не оправдывает отсутствие результата.
3. Умеет планировать и планирует свой рабочий день, не допуская более 10% потерь времени на “пустоту”
4. Всерьёз уважает и любит своих клиентов. Понимает, что все люди разные и если они чего-то не желают покупать, демонстрируют свою обиду или высокомерие:
а. Не стоит отвечать им тем же. Вы зарабатываете на них, а не наоборот.
б. У них, как и у вас, может быть трудный/критический день или просто млявость
5. Чётко осознаёт, что его главная задача – сделать как можно больше полезного для себя и компании в единицу времени.
6. Если видит, что коллеге нужна помощь, идёт и помогает. Иногда даже раньше, чем коллега поймёт, что не справляется сам.
7. Если дело требует того-работает сверхурочно, без вопросов ? Сегодня он выручил фирму – завтра фирма выручит его.
8. Исполнителен. Забыл фразу “а я забыл”
9. Предлагает идеи и решения для получения результата, делает свою работу передовой и является новатором на своём рабочем месте.
10. Эффективно управляет своим рабочим и личным временем. Анализирует дела, расставляет приоритеты, успевает делать всё важное.
11. Лоялен к компании, в которой работает. Знает, что врать, скрывать, подтасовывать факты и цифры – мало того, что плохо, ниже достоинства приличного человека.
12. Видит себя частью коллектива. “Один за всех и все ха одного” подсмотрел не только по телевизору, но и сам поступает так.
13. Внимателен к мелочам. Знает, что именно из мелочей складываются большие впечатления.
14. Является для руководителя помошником, коллегой, а не тормозом в обоих смыслах:)
15. Приветлив и доброжелателен – это его естественный способ общения с коллегами и клиентами.
16. Умеет и готов научить тому, что знает сам.
17. Не делит клиентов на “своих” и “чужих”. Готов помочь КАЖДОМУ клиенту. Знает, что может рассчитывать на такое же отношение коллег.

 

HARD  Июль 3, 2015 at 2:56 дп

Кадры для Вас · Кадровое агентство.

 

FindeMich  Июль 3, 2015 at 3:19 пп

Должностная инструкция помощника воспитателя детского сада. СМУ в
КЭУ Московского военного округа,а вы всего лишь продавец для меня.

 

Jaqus  Июль 5, 2015 at 5:57 дп

35. В течение 5 календарных дней с даты представления требования о созыве заседания совета директоров председатель совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу, либо об отказе в созыве заседания и информирует о принятом решении членов совета директоров, президента общества и лицо (руководителя органа управления или органа контроля общества), требующее созыва заседания.

 

—-KИCУЛЯ—-  Июль 6, 2015 at 4:37 дп

производятся Советом директоров и оформляются его решением.
это активный защитник прав акционеров, то желательно наличие у него
высшего. также по распоряжению председателя Совета директоров.

 

Hэль_Kapнaби  Июль 6, 2015 at 1:07 пп

    За последние несколько лет в области корпоративного управления достигнуты огромные успехи. В Великобритании значимость корпоративного секретаря получила широкое признание, однако для дальнейшего развития необходимо закрепить это признание в официальных документах.
    Накопив опыт работы во многих странах мира, Институт дипломированных секретарей и администраторов в состоянии предложить как профессиональные сертификаты, так соответствующую международным стандартам профессиональную подготовку корпоративных секретарей для возрастающего числа секретарей российских компаний.

 

KoтeнкO  Сентябрь 28, 2015 at 8:54 пп

Чтобы открыть интересующую Вас должностную инструкцию щелкните по ссылке. Если рядом с названием специальности присутствуют еще и цифры  .

 

Poдинкa  Сентябрь 29, 2015 at 4:12 пп

инженера
инженера-сметчика -2-
инженера по автоматизации и механизации производственных процессов
инженера по автоматизированным системам вычислительного (информационно-вычислительного) центра
инженера по автоматизированным системам управления производством
инженера по защите информации
инженера по инвентаризации строений и сооружений
инженера по качеству -2-
инженера по комлектации оборудования
инженера по метрологии
инженера по надзору за строительством
инженера по наладке и испытаниям
инженера по нормированию труда
инженера по гражданской обороне
инженера по организации труда
инженера по организации управления производством
инженера по охране окружающей среды (эколога)
инженера по охране труда и технике безопасности -2-, -3-, -4-, -5-
инженера по патентной работе
инженера по подготовке кадров
инженера по пожарной безопасности
инженера по ремонту
инженера по ремонту вычислительной техники
инженера по стандартизации
инженера по строительству
инженера проектировщика
инженера сектора охраны
инженера-конструктора (конструктора) -2-
инженера-лаборанта
инженера-механика
инженера-программиста (программиста)
инженера-проектировщика -2-, -3-
инженера-технолога (технолога) -2-, -3-
инженера-экономиста
инженера-электромеханика
инженера-электроника
инженера-электронщика (электронщика)
инженера-энергетика
инкассатора -2-
инспектора по кадрам -2-, -3-, -4-,
инспектора отдела (отделения) документационного обеспечения -2-
инспектора, осуществляющего контроль за исполнением документов
инспектора, ответственного за архив
инспектора по контролю за исполнением поручений
инспектора участка входящей корреспонденции
инспектора участка исходящей корреспонденции
инспектора экспедиционного отдела
инструктора-дактилолога
инструктора по лечебной физкультуре
инспектора по качеству и приемке строительно-монтажных работ
инспектора по режиму
инспектора сектора режима по работе с персоналом, допущенным к материалам с грифом «коммерческая тайна»
инструктора по спортивно-оздоровительной гимнастике
инструктора производственного обучения работников
инструктора службы по организации охраны
инструктора-методиста по лечебной физкультуре
интервьюера

 

Miranda  Сентябрь 30, 2015 at 12:32 дп

должностная инструкция юриста на.

 

ЛEШИK  Ноябрь 4, 2015 at 4:19 пп

5. Ответственность.
5. 1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора школы, его заместителей и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, уборщица служебных помещений несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
5. 2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса уборщица служебных помещений привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством.
5. 3. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, уборщица служебных помещений несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и(или) гражданским законодательством.

 

Taнцылy  Ноябрь 5, 2015 at 7:29 дп

Агентство по подбору персонала превзойдет ваши ожидания и внесет в ежедневную офисную жизнь размеренность, чистоту и порядок. Главная Экономика и финансы Должностные инструкции уборщика служебных помещений согласно документообороту Должностные инструкции уборщика служебных помещений согласно документообороту Автор Галина Орёл Дата Просмотров 13 Рейтинг 1 2 3 4 5 Управление персоналом бизнеса любого размера невозможно без правильно выстроенной организационной структуры и грамотного распределения функций между её элементами. Для эффективного управления любой организацией или предприятием является важным документационное обеспечение управления ДОУ.

 

Иcпaнкa  Ноябрь 5, 2015 at 8:32 пп

На сегодняшний день ЕТКС необязателен к применению, но определение документа как «Должностная инструкция уборщика производственных и служебных помещений» будет не совсем корректно. Отличия инструкций Должностные инструкции уборщика служебных помещений и уборщика производственных цехов отличны не только по характеру обслуживания площадей. Восстребованность в клининговых услугах возрастает вместе с развитием строительного сектора рынка, появлением новых торговых и офисных и площадей в России. Упорядоченность и качество этих услуг в немалой степени зависят от правильно составленной инструкции для повседневных действий обслуживающего персонала. Ведь высокий уровень непостоянства кадров этого уровня подразумевает частое обучение новых работников.

 

Urgent.C  Ноябрь 6, 2015 at 7:15 дп

Должностная инструкция уборщика служебных помещений. является важным документационное обеспечение управления ДОУУ.

 

Caшyxa  Декабрь 1, 2015 at 2:55 дп

Должностная инструкция начальника участка инженерных сооружений. государственный технический надзор, подъемных механизмов и других .

 

kathy  Декабрь 1, 2015 at 3:18 пп

Должностная инструкция должна содержать: основные указания настоящей. Функции службы надзора за грузоподъемными машинами должны быть. цепей, неисправность механизмов и тормозов, неисправность кранового пути. (участкам) с обязательным указанием ее состава: начальника службы, .

 

Kryger  Декабрь 1, 2015 at 4:56 пп

Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов. участка правил по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и .

 

CEPEЖA  Январь 29, 2016 at 4:25 дп

Должностная инструкция младшего научного сотрудника лаборатории №40.

 

Tиxoня  Январь 29, 2016 at 8:31 дп

На должность старшего научного сотрудника назначается лицо, имеющее. Старший научный сотрудник должен знать:. результатов научных исследований, закрепленным за лабораториейй.

 

UROD  Январь 29, 2016 at 1:47 пп

Старший научный сотрудник относится к категории научных работников. Института по представлению заведующего лабораторией и по результатам конкурсаа.

 

Amused_To_Death  Январь 29, 2016 at 11:50 пп

разрабатываемым в лаборатории и может возглавлять группу сотрудников лаборатории или .